• Numerologija
  • Praznovjerje
  • Magija
MENU
Advertisements

Hiromantija - Gledanje u dlan - Proricanje iz dlana


Hiromantija ili gledanje u dlan je sposobnost čitanja karaktera i budućnosti iz dlana jednog čovjeka. Znanstvenici koji su mjerili dužine prstiju od 720 osoba su pokazali da se individualno različite koncentracije hormona pokazuju u dužinama prstiju. Što više testosterona (muški spolni hormon) se proizvodi u embriju to je duži četvrti prst u usporedbi sa kažiprstom. Posebno jasna je ova povezanost kod žena koje imaju testosteron u krvi iako deset puta manje nego jedan muškarac. Jedna veća koncentracija testosterona kod njih dovodi do muških karakternih osobina.


Prema jednoj studiji žene sa dužim kažiprstom su snalažljive, a i psihički su iznadprosječno stabilne. Njihove komunikativne sposobnosti su nažalost manje razvijene. Ako su im četvrti prst i kažiprst iste dužine onda su rječite i mogu se u slučaju konflikta diplomatski izvući iz afere. I muškarci sa dugim četvrtim prstom nisu posebno rječiti. Zato su sportski tipovi i raspolažu visokom potencijom. Ako uzimamo u obzir da koncentracije hormona utječu na još mnogo osobina, onda je ono što jedan spretan čitač dlana prepoznaje ne samo pogađanje.

Za razliku od općeg mišljenja da se kod čitanja dlana gledaju samo linije dlana istina je da je za pravo čitanje dlana zapravo potrebno promatrati cijelu šaku, uključujući i nokte, gornji dio šake, te jagodice prstiju, teksturu i boju kože i sl. Sve to zajedno i informacije dobivene na temelju promatranja čine prognozu ili predviđanje koje vrši jedan čitač dlana. Jednako kao što ne postoje dvije osobe sa jednakim otiscima prstiju, tako su i dlanovi različiti od osobe do osobe.


Iako je uobičajeno da hiromantičar osobi zapravo proriče budućnost možemo prije reći da je riječ o utvrđivanju karaktera neke osobe, te na temelju tako dobivenih informacija, stvorenih na zapažanjima fizičkih pokazatalja, on utvrđuje mogući slijed događaja, a sve opet ovisno o karakteru osobe kojoj proriče. Ako je riječ o rukama radnika, rudara, vjerojatno je da će takva osoba imati ili već ima problema s plućima, ako je riječ o krhkim rukama može se zaključiti da osoba ima problema s kostima, ako je riječ o hladnim rukama to ukazuje na probleme s cirkulacijom itd. Tijekom godina našeg života linije na našim dlanovima mijenjaju se, produbljuju ili nestaju. Za te linije možemo reći da su svojevrsni dijagrami naših života.