• Numerologija
  • Praznovjerje
  • Magija
MENU
Advertisements

Hiromantija - Linije dlana - Proricanje iz dlana


U proricanju najbitniji dio svodi se na promatranje pojedinih linija od kojih svaka ima svoje posebno značenje i povezana je sa pojedinim aspektom našeg života. Linija na nečijem dlanu može biti mnogo, ali one koje se uglavnom nalaze kod svih ljudi, mogu se podijeliti u tri grupe:
A – tri glavne linije;
B - četiri važnije (veće) linije;
C – pet manjih linija.


Tri glavne linije se nalaze na svakoj ruci, ponekad sa malim modifikacijama i sitnim odstupanjima.
1. Linija glave presijeca centar dlana, više ili manje dijagonalno, obično sa istom manjom krivinom
2. Linija srca je otprilike paralelna sa linijom glave, bliže prstima;
3. Linija života okružuje i opisuje Venerin brijeg, mesnati dio u bazi palca i Pozitivni Mjesečev brijeg
Glavne linije se nalaze na svakoj ruci, ali s jednim izuzetkom; katkada su linije glave i srca toliko blizu da ih je teško razlikovati. Dogodi se kod manjeg broja ljudi da se ove dvije linije u stvari slijevaju u jednu i tako postoji samo jedna linija srce/glava. U ovakvom slučaju hiromant mora biti taktičan u objašnjavanju nečije sudbine, jer značenja mogu biti pomiješana i zbunjujuća. Ako se jedinstvena linija srce/glava vidi samo na jednoj ruci, ova jednostranost bit će donekle ublažena. Naravno, i dalje moramo paziti na to da se razlikuju tumačenje lijeve i desne ruke i potrebno je prvo promotriti lijevu, dok desna služi kao potvrda i dopuna onoga što želimo reći. Ruke nisu jednake i poruka desne ruke može bitno mijenjati poruku lijeve. Obratite pozornost svim karakteristikama linija jer sve one utječu na njihovo značenje i pravilno interpretiranje.

Linija života počinje ispod Jupiterovog brijega, a proteže se do Venerinog. Ako je dugačka i neprekinuta znak je dugog i sretnog života. Prekidi označavaju loša razdoblja u životu i ako postoji samo na jednoj ruci označava bolest, dok ako se na istom mjestu pojavljuje na obje ruke oznata- va smrt. Ako je crta ispresijecana to označava težak život u kome će biti puno bolesti. Ako je jako izražena i široka označava temperamentnu i snažnu osobu koja se puno posvećuje kreativnim poslovima. Ako se u sredini Jupiterovog brijega produžuje i zasijeca ga to je znak da će ova osoba imati sreće u životu, a ako se račva u smjeru Venerinog brijega ova će osoba živjeti pod utjecajem neke osobe suprotnog spola.


Linija glave nalazi se točno nasred dlana i počinje između palca i kažiprsta, a završava između Marsovog i Mjesečevog brijega. Odražava karakter, volju i životne poglede. Ako je dugačka i čista tada pripada samopouzdanoj, inteligentnoj i snažnoj osobi dok isprekidanost ove linije ukazuje na prevrtljivost i nestabilnost. Ako se savija prema Saturnovom brijegu pripada osobi koja se voli boriti za ideale, koja rado razmišlja. Ako doseže kraj dlana ova će osoba imati dug život.


Linija srca počinje na Jupiterovom brijegu, a završava ispod Merkurovog i govori o ljubavi, braku i obitelji. Ako je duga i neprekinuta osoba će imati sretan brak, ali ako se grana prema liniji života tada bi emotivna strana života ove osobe mogla snažno utjecati na njen život. Ona linija srca koja se grana ispod Merkurovog brijega govori o dostojanstvu. Linija naglašene debljine na početku ukazuje na buran ljubavni život. Nije dobro da crta završava između Saturnovog i Apolonovog bijega.

Linija sreće ne nalazi se kod svih ljudi na istom mjestu. Može započinjati od Marsovog ili Mjesečevog brijega, iz korijena ruke ili iz linije života, dok završavaju na sredini dlana, iznad linije ruke ili u području gdje presijeca liniju sreće. Ako počinje u području Venerinog brijega ukazuje na sreću u ljubavi, dok ako počinje sa Marsovog brijega označava ambicioznost i stremljenje prema visokim položajima. Osobe kojima linija sreće počinje kod Mjesečevog brijega vrlo su sređene, a ako počinje od Saturnovog znači da će osoba steći bogatstvo u životu. Ravna i naglašena ukazuje na to da će osoba proći kroz život relativno lagodno, bez nekih većih poteškoća, dok svako iskrivljenje linije ukazuje na životne probleme. Ako se linija prekida dogodit će vam se nekoliko ružnih stvari od strane vaših najbližih osoba.


Linija zdravlja počinje od linije života prolazeći pored Marsova i Mjesečeva brijega, završavajući samo u nekim i to vrlo sretnim slučajevima, ispod Merkurovog brijega. Obično je slabo naglašena, nejasna, što naravno nije dobar znak. Što je čišća to ukazuje na zdraviju osobu, a što je duža to će te duže zadržati svoje zdravlje. Ako počinje na životnoj liniji označava umne sposobnosti dok one koje počinju na Venerinom brijegu govore o sretnom obiteljskom životu. Ispresijecanost manjim linijama znači bogatstvo koje će te steći bez truda.


Venerin pojas počinje između Saturnovog i Jupiterovog brijega i u polukrugu se spušta između Merkurovog i Apolonovog i govori o osjećajima. Ako je dug i neprekinut prikazuje osjećajnu osobu kojoj strast nije strana. Isprekidanost ukazuje na stidljivost, povučenost u sebe ljubavne probleme. Ako linija Venerinog pojasa završava ispod prstenjaka ona govori o tome da će ta osoba imati dobar brak.


Linija časti počinje u liniji života, nastavljajući prema Apolonovom brijegu i što je jače izražena to jače izražava uspjeh koji pojedinac postiže vlastitim snagama. Ako je sastavljena od više kratih linija znajte da će vam u životu trebati pomoć jer imat će te puno problema. Dvostruka linija koja doseže prstenjak označava uspjeh u ljubavi.


Linija braka je kratka linija koja počinje sa vanjske strane dlana i prelazi preko Merkurovog brijega. Ako je jasna označava brak, a ako je nema to je znak da se ta osoba u životu neće ženiti. Prekinuta crta govori o ozbiljnim promjenama u braku. Dvije linije, odvojena jedna od druge, označavaju udovištvo i ponovni brak.


Erotske linije su male linije na venerinom brijegu. Jake, duge i paralelne linije označavaju jake ljubavne osjećaje. Kratke i slabe linije označavaju manjak osjećajnosti. Mreža linija označava sklonost svađama i kratkim vezama.


Linije uspjeha su male linije od linije glave do kažiprsta. Ravne linije znače da osoba ima ambicije koje vode do uspjeha. Prekrižene linije predstavljaju zapreke na putu do uspjeha.