• Praznovjerje
  • Magija
  • Hiromantija
MENU
Advertisements

Numerologija - Značenje brojeva


Osnova numerologije je u pretpostavci da brojevi nisu samo aritmetički izrazi već i simboli koji sadrže sve ono neodređeno i nepoznato u i oko nas. Stoga je logičkom analizom moguće proniknuti u nečiju psihu i utvrditi pravilnosti u djelovanju tih simbola koje možemo naći u svom imenu, datumu rođenja, općenito u svakom pojmu koji čini naš život.
Pojedinac svojim rođenjem stjeće određeni numerološki kod, kojih možemo razlikovati 45 vrsta, a razlikuju se od datuma do datuma, od mjeseca do mjeseca. To je brojčani izraz bitnih kvaliteta pojedinca i sastoji se od dva jednoznamenkasta broja, odnos-no glavnog i sporednog numerološkog koda kojeg čine brojevi od 1 do 9 pri čemu znamenke u godini rođenja nemaju numerološko značenje.

Djelovanje brojeva kao simbola nije pod nadzorom svijesti, ali snažno utječe na psihološke porive pojedinaca. Pri tome razlikujemo brojeve koji mogu biti korisni, štetni ili pak neutralni. Ako osoba u datumu rođenja, imenu, prezimenu i u zajedničkom zbroju imena i prezimena ima sretne brojeve, a koji sadrže i simbole koji su u skladu s numerološkim kodom, govorimo o optimalnoj numerološkoj situaciji, odnosno broju koji osobi može donositi koristi u životu. U obrnutoj situaciji, kad osoba ima nesretne brojeve i u datumu rođenja i u imenu i prezimenu, te zajedničkom zbroju imena i prezimena čiji simboli nisu u skladu s numerološkim kodom osobe, radi se o nezavidnoj numerološkoj situaciji koja će se bez sumnje ocrtati u negativnom smislu na život i sudbinu pojedinca. Kad je slučaj da su brojevi sretni, ali nisu u skladu s numerološkim kodom, tada je riječ o neutralnoj numerološkoj situaciji.


Numerologija se služi jednoznamenkastim brojevima koji predstavljaju brojeve osobnosti i fizičke strane života, odnosno prikazuju ljude onakvima kakvi ih drugi vide i dvoznamenkastim koji pripadaju duhovnoj sferi, odnosno ukazuju na sile koje djeluju na život pojedinca. Do simbola dolazimo zbrajanjem svih znamenki nekog višeznamenkasnog broja. No promatramo i jednoznamenkaste i dvoznamenkaste brojeve. Npr. ako ste rođeni 12. u mjesecu, promatramo broj 12 jednako kao i broj 3 dobiven zbrojem znamenaka broja 12. Tu je prisutno minimalno 6.561 i maksimalno 1.701.032 kombinacija numerološkog stanja.

Numerološki kod često određuje i odnose među ljudima, tako da osobe s istim numerološkim kodom često postižu dobru komunikaciju i sporazumijevanje, odnosno simpatiju i povjerenje, dok kod osoba različitih numeroloških kodova ne može doći do tako kvalitetnog odnosa. Pošto je značenje broja u imenu najvažnije, trebalo bi birati ime koje roditelj daje djetetu jer će ga simbol tog imena pratiti čitavog života i moguće je da će mu odrediti sudbinu. Međutim, datum rođenja nije moguće birati, ali krajnjim slučajevima poželjno je rođendane slaviti na datum koji je prvi najbliži stvarnom datumu, ali birajući sretan broj, odnosno onaj koji je u skladu s numerološkim kodom.


Zapamtite da numerologijom ne proričete budućnost. Uz pomoć numerologije možemo otkriti koji put kroz život možemo odabrati, odnosno koji će nam stvoriti najmanje problema, s obzirom na datum našeg rođenja i ime koje nosimo. Taj put ustanovit ćemo numerološkom analizom uz pomoć koje ćemo razjasniti koje su nam planete u brojevima našeg rođendana i imena. Vaš ključ predstavljaju brojevi koji prema vašem datumu rođenja predstavljaju brojeve koji na vas imaju najpovoljniji utjecaj i potrebno je uskladiti ostale brojeve prema tom broju.