• Praznovjerje
  • Magija
  • Hiromantija
MENU
Advertisements

Numerologija - Značenje brojeva - Jedinstveni broj


Svi smo mi izloženi utjecaju jednog karakterističnog, odnosno jedinstvenog broja. Brojne osobe nose isto ime, mnogima je isti datum rođenja, ali kombinacija tih dvaju elemenata daje svakom od nas naš jedinstveni broj. Ova se osobitost očituje u broju koji je rezultat zbrajanja našeg imena s datumom našeg rođenja. Taj broj duboko djeluje na naše ponašanje i sudbinu. To je jedinstveni osobni broj koji sam po sebi sažima naš "svemirski" identitet. To je ključni, središnji broj čitavog jednog života. Da bismo izračunali jedinstveni broj, potrebito je životnom putu dodati aktivni broj i nasljedni broj, koji moraju biti svedeni na broj između 1 i 9. Ukupan rezultat se ne skraćuje jer se tumačenje vrši prema prva 22 broja.


TUMAČENJE JEDINSTVENOG BROJA
1 - Aktivan život, nepredviđene promjene, nestabilnost.
2 - Raznolik, ali stabilan život, uspjeh s vremenom.
3 - Povoljan za ambicije, intelektualne djelatnosti.
4 - Materijalni uspjeh, zaštita i potpora.
5 - Nezavisnost, duhovna zaštita, unutarnji sukobi.
6 - Nestabilnost, mogućnost izbora (posao, ljubav), iskušenje.
7 - Uspjeh nakon napora i borbi, putovanja.
8 - Ravnoteža koju treba naći, u suprotnom nered i gubici.
9 - Teško ostajanje na jednom mjestu, opreznost i mudrost, putovanja, inozemstvo.
10 - Razvoj uz uspone i padove, ali i sreća, povoljan za putovanja.
11 - Pobjeda u borbi, snaga.
12 - Materijalne teškoće, iskušenja, greške na putu.
13 - Promjenjiva sudbina, korjenite promjene.
14 - Promjene glede ravnoteže, poboljšanja.
15 - Prizivanje fizičke i materijalne sreće, pretjerivanja koja dovode do razočaranja i gubitaka.
16 - Neredovita sudbina, ponovni počeci nakon padova ili iskušenja.
17 - Uspješan život uz pomoć sa strane, sreća.
18 - Mašta, ali i greške te varanje od strane drugih.
19 - Materijalni uspjeh i uspjeh u ljubavi, sklad.
20 - Iznenađenja i naknade za napore, brzi i neočekivani događaj.
21 - Nadahnuće i zaštita, uspjeh, sretan ishod.
22 - Nestabilan život, krivi put, neuravnoteženost, potreba za okretanjem stranice i konstruktivnim životom.

Želite li produbiti ovaj osnovni element, uzmite tarot pločicu koja odgovara vašem jedinstvenom broju i dobro je proučite: na njoj će te naći mnoge obavijesti sebi. Dobro zapamtite taj broj i zapišite ga u svoj rokovnik. Znajte da vam je svaki dan u mjesecu posebice povoljan koji nosi vaš jedinstveni broj. Iskoristite taj dan za poduzimanje delikatnih koraka, za potpisivanje ugovora, za sastanak s osobom koju volite... Sami će te pronaći mnoge druge praktične primjene ovoga jedinstvenog broja koji vas slijedi tijekom cijelog života.


Brojevi vrše utjecaj na nas i prate nas do najsitnih detalja našega svakodnevnog života. Neprestano govorimo o brojkama i svi smo u njihovoj vlasti. Razmotrimo nekoliko primjera iz svakodnevnog života:
- osobna iskaznica ili putovnica,
- vozačka dozvola,
- iskaznica socijalnog osiguranja,
- učenička, vojna ili radna knjižica,
- svaki službeni predmet koji se odnosi na nas ima svoj broj,
- adresa i poštanski broj,
- broj telefona,
- registracija vozila itd.
Kako vidite, naš se život neprestano odvija uz brojeve, a numerolozi se tu ne varaju jer svi ovi brojevi izravno utječu na one koji ih nose. Ne postoji slučajnost, a istina je da brojevi emitiraju i privlače vibracije. Svakodnevni život je glede toga vrlo obogaćen.


Naučite kako odgonetnuti svoju adresu i analizirajte da li je za vas ta adresa povoljna. Naziv mjesta se šifrira i rezultat skrati na jedan od brojeva od 1 do 9. Nakon toga je potrebno usporediti svoj broj izraza sa izrazom grada, isto tako usporedite i svoj životni put s istim izrazom. Na isti način možete uspoređivati i punu adresu, uključujući i poštanski broj vašeg mjesta. U nastavku pogledajte tablicu sklada brojeva.

TABLICA SKLADA BROJEVA
1 se dobro slaže sa 3, 5, 6, 9
2 se dobro slaže sa 4, 7, 8
3 se dobro slaže sa 1, 5, 6, 9
4 se dobro slaže sa 2, 7, 8
5 se dobro slaže sa 1, 3, 6, 9
6 se dobro slaže sa 1, 3, 5, 9
7 se dobro slaže sa 2, 4, 8
8 se dobro slaže sa 2, 4, 7
9 se dobrom slaže sa 1, 3, 5, 6


Brojke na registarskoj pločici automobila također igraju ulogu koju se ne smije zanemariti.
Broj 1 je sam po sebi pozitivan.
Broj 2 je dvojakog aspekta, dobar ili loš. Treba ga se čuvati.
Broj 3 je dobar.
Broj 4 je sklon čestim kvarovima, posebno ako je rezultat broja 22 ili 13.
Broj 5 je povoljan za ceste i putovanja.
Broj 6 je negativan, privlači nezgode.
broj 7 je dobar, štiti vas od neprilika.
Broj 8 je loš jer pretpostavlja krađe i materijalne probleme.
Broj 9 je sklon dugim putovanjima, ali može izazvati gubitke i kvarove.


Vaša profesionalna djelatnost je također važna u tumačenju vaše sudbine. Poduzeće u kojem radite ili vaše vlastito ogleda se u nekom broju od 1 do 9.


OPĆA ZNAČENJA BROJEVA PODUZEĆA ILI TVRTKI
Broj 1: Dinamično, energično i hrabro poduzeće ili tvrtka. Povoljne obnove učinit će da se pozitivno razvija.
Broj 2: Tvrtka koja ima osobine finoće, inteligencije i vještine u pregovorima. Napredak tog poduzeća je općenito nepravilan, te mu prijeti nagli prestanak djelatnosti zbog neočekivanog udarca sudbine.
Broj 3: Mnoge djelatnosti, volja za radom i financijski uspjeh na svim poljima.
Broj 4: Mnogo napora i rada za, dugoročno gledano, skromna dostignuća. Prisilna ograničenja. Bolje bi bilo promijeniti naziv tvrtke.
Broj 5: Ambiciozni i smioni pothvati uz određene rizike. Bez obzira na ponekad nagle promjene, može doći do trajnog uspjeha.
Broj 6: Skladan i redovan rast. Osobine kreativnosti, otkrića ili inventivnosti.
Broj 7: Vrlo djelotvorna aktivna snaga i dostižni ciljevi. Borbe i zapreke, ali i uspjeh iznad očekivanja.
Broj 8: Velik i brz uspjeh, ali i opasnost od pada i gubitaka. Teško održiva ravnoteža.
Broj 9: Poduzeća visokih težnji i ciljeva. Sudbina ih uglavnom štiti ukoliko se njihovi altruistički pogledi ne slome te ako je stalno nazočan socijalni napredak.

Numerologija omogućuje proučavanje sklada među dvjema osobama na ljubavnom i poslovnom planu. Numerolozi upotrebljavaju mnoge tablice i ne analiziraju samo opće vibracije, nego i one koje se odnose na period ograničen godinama, jednom godinom, mjesecom itd.
Ograničit ćemo se na opću vibraciju koja će nam dosta ozbiljno predočiti opći savez. Ovo se proučavanje odnosi posebice na ljubavni život, a temelji se na broju izraza.


1 sa 1: Električni savez. Nitko ne popušta.
1 sa 2: Dobra veza, idealna. Harmonija karaktera.
1 sa 3: Topli ambijent. Sklad na svim poljima.
1 sa 4: Dobar savez. Konstruktivna zajednička ostvarenja.
1 sa 5: Luda ljubav, ali kratkotrajna. Često na prvi pogled.
1 sa 6: Odličan savez. Izvjesna magija u odnosima.
1 sa 7: Dobra vibracija za prijateljstvo. Osim toga, dobar kontakt.
1 sa 8: Suprotni karakteri, ali mogućnost (u poslu) financijskog uspjeha.
1 sa 9: Često napeti odnosi. Jako različiti karakteri.
2 sa 2: Prosječna veza. Nedostaje dinamika. Mogućnost ulaganja napora.
2 sa 3: Harmonija srca. Povoljna klima za jako veliku ljubav.
2 sa 4: Općenito dobar savez. Ravnoteža dolazi s vremenom.
2 sa 5: Velika privlačnost. Jaka senzualnost. Burne veze.
2 sa 6: Skladne veze. Ljubav kojoj je najviše stalo do stabilnosti.
2 sa 7: Krhka veza što se tiče srca, ali zadovoljstvo u prijateljstvu.
2 sa 8: Odlično. Pozitivna vibracija u ljubavi i poslu.
2 sa 9: Neslaganje. Mnogo emocionalnih napetosti. Smirite se!
3 sa 3: Idealna veza na svim poljima. Zaista savršena.
3 sa 4: Nemiran ambijent. Potrebiti napori s obje strane.
3 sa 5: Dobra vibracija za sklad. Obogaćujući i različiti odnosi.
3 sa 6: Ljubavni sklad. Sklonost umjetničkim vezama.
3 sa 7: Nestalna ravnoteža. Jako različiti ritmovi života.
3 sa 8: Dobra veza sa znakom jedinstvenosti. Pozitivna ostvarenja.
3 sa 9: Potpuni sklad. Problemi u planovima na duge staze.
4 sa 4: Sklad, posebice u poslu. Teže u ljubavi.
4 sa 5: Nemirne veze, strastvene i bogate emocijama.
4 sa 6: Ugodne i konstruktivne veze. Dugotrajni osjećaji.
4 sa 7: Odlični odnosi. Plodna i dobra suradnja.
4 sa 8: Povoljna veza. Zajednička želja za materijalnim procvatom.
4 sa 9: Bezgranični sklad i neprestani razvoj. Vrtoglavica!
5 sa 5: Jako dobra veza. Zajednička sklonost putovanjima.
5 sa 6: Ponekad napete veze, ali s vremenom postaju pozitivne.
5 sa 7: Međusobna privlačnost, ali čuva se nezavisnost.
5 sa 8: Odnosi koji obogaćuju. Savez u znaku napretka.
5 sa 9: Teške veze. Pozor - egocentrizam svakog partnera.
6 sa 6: Skladne veze mirnih priroda.
6 sa 7: Savez koji se može raskinuti sumnjom ili oklijevanjem.
6 sa 8: Sklad u svemu. Bogatstvo aktivnosti.
6 sa 9: Odnosi ispunjeni mistikom. Magnetska privlačnost. Bez granica.
7 sa 7: Odličan savez. Jako se preferiraju intelektualni aspekti.
7 sa 8: Dobri odnosi. Stabilna veza u znaku moći.
7 sa 9: Pozitivni odnosi unatoč različitim karakterima. Nada.
8 sa 8: Teško s osjećajima, ali dobro u ljubavnom prijateljstvu.
8 sa 9: Duboki sklad. Važna konstruktivna sposobnost.
9 sa 9: Mnogo razumijevanja. Čudesno ako postoji zajednički ideal.